Om Slanke+

Kompetent og professionel slankevejledning

Bag Slanke+ står Kenneth Christiansen, der er uddannet og autoriseret Klinisk Diætist, Kandidat i Pædagogik og Kok.

Kompetencer

Jeg har speciale i behandling af voksne, børn og unge med overvægt, samt helt små børn med spisevægring. Jeg arbejder dog ikke med spiseforstyrrelser.

Jeg har mange års erfaring i at vejlede mennesker, der ønsker et sundere liv. Derudover har jeg været med til at udvikle og idriftsætte forskellige behandlingstilbud til børn og unge med overvægt og deres familier i det offentlige sundhedsvæsen.

Min kernekompetence er familiebehandling af børn og unge fra 3 – 17 år samt voksne med overvægt. Jeg har gennem tiden hjulpet mere end 3.000 familier.

Formål

Jeg ønsker at inspirere voksne, børn, unge og familier til at leve sundere, ved at udfordrer deres vanetænkning og lære dem at finde alternative måder at handle på i forhold til deres spisning og madvaner.

Jeg underviser i nye måde at kommunikere og reflektere over sine handlinger på for på den måde at sætte nye standarder for familiers måltider og spisning. Ikke for at disse standarder skal følges slavisk, men for at den enkelte ikke zapper ureflekteret rundt i “måder at spise sundt på”. Men at den enkelte familie bliver bevidst om hvornår og hvorfor de afviger fra deres egen standard og har det godt med det, for det er et bevidst valg de foretager.

Erfaring

Jeg har arbejdet med mad siden 1986 – de første mange år med praktisk madlavning og siden 2005 som klinisk diætist med mad og sundhed som speciale, herunder at bruge maden som en del af behandlingen af patienter på et hospital.

Jeg har arbejdet i Ernæringsenheden på Regionshospitalet Holstebro i 7 år. I Ernæringsenheden har jeg specialiseret mig i behandling af familier med overvægtige børn og unge og udviklet og idriftsat en tværfaglig behandlingsmodel i forhold til målgruppen. Derefter været i sundhedsplejen i Herning Kommune, hvor jeg har udviklet og idriftsat et standardiseret behandlingstilbud til børn og unge med overvægt og deres familier samt været med til at skrive kliniske retningslinjer for vejledningspædagogik i Danmark.

Undervisning

Jeg har undervist patienter på diabetesskoler, både teoretisk omkring ernæring og praktisk omkring sund madlavning. Jeg er en ildsjæl og inspirator, der elsker at have gang i mange projekter på samme tid, så jeg har også holdt en del foredrag om eksempelvis børn, overvægt, mad, sundhed, elitesport og sunde madvalg i idrætshaller både for private institutioner samt for kommunale- og regionale projekter. Derudover har jeg været klinisk vejleder for diætistpraktikanter i Ernæringsenheden og undervist på diætistuddannelsen samt fungerer idag som censor ved flere uddannelsesinstitutioner.

Vidensdeling, kvalitetssikring og forskning

Jeg har deltaget i flere mindre forskningsundersøgelser som er publiceret i diætisternes eget fagblad og været på både nationale og internationale kongresser med mundtlige- og posterpræsentationer. Endvidere har jeg været med til at kvalitetssikre den diætetiske behandling i Ernæringsenheden og bidraget til den faglige redigering af flere af Ernæringsenhedens bøger.