Få tilskud til diætist

Hjælp fra en diætist er ofte dækket af en sundhedsforsikring

De private sundhedsforsikringer i Danmark, dækker ofte konsultationer hos en klinisk diætist, hvis du eller dit barn har problemer med vægten.

Der er dog stor forskel på hvor mange behandlinger de forskellige selskaber dækker, samt hvilke krav du som kunde skal opfylde for at få dækket din (dit barns) behandling. Er du i tvivl så kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.

Her er nævnt nogle af de forsikringsselskaber der dækker behandling ved klinisk diætist via sundhedsforsikringen.

Sygesikringen ”danmark”

Er du medlem af Sygesikringen ”danmark” kan du få tilskud til konsultationer hos privatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister, hvis konsultationerne er lægeanbefalede eller lægehenviste.

Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til fem konsultationer.

Det er en betingelse for ydelse af tilskud til online konsultation ved autoriseret klinisk diætist, at oplysning herom indberettes elektronisk fra autoriseret klinisk diætist til “danmark” efter fastlagt specifikation.

Du kan læse mere om tilskudsreglerne her